باتری اسکوتر برقی

مراحل تعویض باتری اسکوتر برقی

 آموزش تعویض باتری اسکوتر برقی به ۸ مرحله تقسیم میشود

 

لوازم مورد نیاز

تنها یک پیچ گوشتی چهار سو برای باز کردن اسکوتر برقی کافیست.

 

نکته

در اسکوتر های ۶.۵ اینچ باتری در قسمت قابی قرار دارد که فاقد سوکت شارژ و کلید پاور است.

 

مراحل

۱ : اسکوتر را به پشت روی زمین قرار داده.

۲ : پیچ ها را باز کنید.

۳ : بعد از باز کردن تمام پیچ های قاب , آهسته قاب را برداشته و فیش های متصل به آن را قطع کنید.

۴ : همینک اگر درست پیچ هارا باز کرده باشید میتوانید باتری را مشاهده کنید.

۵ : پیچ هایی که باتری را به بدنه متصل کرده اند باز کنید.

۶ : فیش اتصال باتری را به ارامی باز کنید.

۷ : فیش را به باتری جدید متصل کنید.

۸ : پیچ های اتصال باتری به بدنه را بسته سپس پیچ های قاب را ببندید.

 

* در کل تعویض باتری اسکوتر برقی کار سخت و پیچیده ای نیست و با در دست داشتن یک پیچ گوشتی همه چیز فراهم است.

خرید اسکوتر برقی