هاوربرد پرنده

یکی‌ از بیشترین مطالبی‌ که در ماه اخیر در زبان‌ها و رسانه‌ها پر رنگ شده هاور بورد پرنده می‌باشد، که در خیلی‌ از خبر‌ها نیز تقلبی بودن آن را اعلام کردن, چون این پرواز با دستگاه بسیار کوچکی توانسته با قانون جاذبه غلبه کند.

اما این خبر کاملاً حقیقت دارد و این هاور برد کوچک توسط فرانکی زاپاتا در طول ۴سال اختراع شده است، که با ۴ موتور جت با توان ۲۵۰ اسب بخار کار می‌کند و هدایت قدرت آن موتور‌ها با یک کنترل دستی‌ می‌‌باشد.

جهت گیری این هاوربرد مانند دیگر هاور بورد‌ها می‌باشد که باید با استفاده از بدن خود جهت حرکت آن را تعیین کنید.

فرانکی زاپاتا این پرواز را با هاور بورد به دلیل امنیت جانی بر فراز آب انجام داد زیرا هنوز تضمینی برای دقیق و درست کار کردن این دستگاه نیست.

پرواز این هاور بورد تمام رکورد‌های پرواز با هاور بورد را شکست و توانست مسیر ۲۲۰۰متر را، طی‌ کند.