یک اسکوتر اسمارت بالانس چه ساختار و عملکردی دارد؟

یک اسکوتر اسمارت بالانس چه ساختار و عملکردی دارد؟

ساختار بیرونی

۱-پدال

۲-نشان باطری

۳-چراغ ال‌ ‌ای دی

۴-محور چرخش

۵-چرخ با گریپ بسیار مقاوم

۶-نوار سپر

داخل این ماشین نیز از ابزار پیچیده تری استفاده شده است

.یک برد کنترل کننده

.ژیروسکوپ(گردشبین)(۲)

.سنسور فروسرخ

.سنسور سرعت

.۲موتور

.چراغ و ورودی‌ها و…

حال ببینیم این سیستم چگونه کار می‌کند

سنسور‌ها و ژیروسکوپ سرعت و چرخش را برای هر چرخ اندازه گیری  میکنند و به برد کنترل می‌فرستند، فرمان به چرخ‌ها و موتور‌ها میرود توسط باطری و جریان الکتریسیته اسکوتر شروع به حرکت می‌کند.

برد کنترل

این برد در اصل مغز اسکوتر ما می‌باشد که اطلاعات از سنسور‌ها و ژیروسکوپ به داخل این برد میروند و سرعت اسکوتر و دور چرخش هر چرخ در پروسسور اندازه گیری میشود و اسکوتر شروع به کار می‌کند.